HEMŞİRELİKTE NİTEL ARAŞTIRMA KURSU

KURSUN ADI: HEMŞİRELİKTE NİTEL ARAŞTIRMA KURSU  

KURS PROGRAMININ AMACI: Araştırmalarında nitel yaklaşımlardan yararlanmak isteyen hemşire araştırmacılara, bu yöntemlerin temel kuramsal kabulleri, uygulama alanları ve ilkeleri konusunda farkındalık ve temel düzeyde bilgi kazandırmaktır.

KURS PROGRAMININ HEDEFLERİ:

Bu kursu tamamlayan katılımcılar için belirlenen hedefler;

 • Nitel yaklaşımın mantığını, doğasını ve kuramsal temellerini anlayabilme.
 • Nitel araştırmaların temel özelliklerini sayabilme.
 • Başlıca nitel araştırma tasarımlarını tanımlayabilme.
 • Karma yaklaşımının hemşirelikte önemini anlayabilme.
 • Nitel veri oluşturma tekniklerini ve kullanım alanlarını açıklayabilme.
 • Nitel verileri kodlama yöntemini kavrayabilme.
 • Bir veri metni üzerinde kodlama yapabilme.
 • Verilerin yorumlanması ve raporlanması için uyulacak ilkeleri tartışabilme.

KURSUN SÜRESİ: 1 gün (08.00-17.00 arası)

EĞİTİMCİLER VE KISA ÖZGEÇMİŞLERİ:

*Prof. Dr. Süheyla Altuğ ÖZSOY [Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuş ve 2000 yılında Doçent, 2007 yılında Profesör unvanını almıştır. Akademik hayatı boyunca hemşirelikte araştırma kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmüş ve meslektaşları ile bu konuda bilgi ve beceri paylaşımlarında bulunmuştur. 2007 yılından itibaren nitel araştırmalara ilgi duymuş;  bu konuda kendini geliştirme çabası içine girmiştir.  Danışmanlığı yürüttüğü hem yüksek lisans hem de doktora tezlerinde nitel tasarımlarla çalışmış ve bu süreçte alanda konuyla ilgili seminerler vermiştir. Halen Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir. ]

Seçilmiş etkinlikler ve yayınlar:

 • Özsoy, SA., Çetinkaya, A. Nitel araştırma desenlerinden gömülü kuram (Grounded Theory). Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 30(1): 153-64 (2014).
 • Sari, H.Y., Yılmaz, M., Özsoy, S.A., Kantar, M., Çetingül, N. Experiences of parents with the physical care needs at home of children with cancer. A Qualitative Study. Cancer Nursing. 36:5,385-393 (2013).
 • Çetinkaya, A.,  Özsoy, S.  Gebeliği önleyici yöntem kullanımı için bir model: Gömülü Kuram çalışması. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitabı,  206, Antalya, 27-31 Ekim 2013 (Özet). (Doktora tezi)
 • Arabacı, Z., Özsoy, S.A. The pap-smear test experience of women in Turkey: A qualitative study. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 13(1): 5687-90 (2012). (Yüksek Lisans Tezi)
 • Özsoy, S., Yıldırım, J.G., Kalkım, A., Muslu, L., Yıldırım, N.  Türkiye’de hemşirelikte iş sağlığı lisansüstü tezlerinin eleştirel değerlendirmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 28(3): 65-84 (2012).
 • Çalış, G.. Kadınların evde doğum deneyimlerinin betimlenmesi: Olgubilim çalışması. 1.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Poster bildiri, 2011 (Yüksek Lisans Tezi.)
 • Özsoy, S.A. The struggle to develop nursing research in Turkey. International Nursing Review 54(3): 243-8 (2007).
 • Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu (Yrd. Doç. Dr Bünyamin Yurdakul) . E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu & E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği, 12-14 Şubat Izmir. (Katılımcı) (2008).

 

*Yrd. Doç. Dr. Aynur ÇETİNKAYA [Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 2000 yılında mezun olmuş, 2004 yılında Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı’nda hemşire bilim uzmanı unvanı almıştır. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı doktora programını 2013 yılında tamamlamıştır. Hem yüksek lisans hem de doktora bitirme tezini nitel tasarımlarla çalışmış ve bu süreçte alanda uzman kişilerden nitel araştırma ve NVivo programı ile veri analizi konusunda ilgili kurslara katılmıştır. Halen Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.]

Seçilmiş etkinlikler ve yayınlar:

 • Özsoy, SA., Çetinkaya, A. Nitel araştırma desenlerinden gömülü kuram (Grounded Theory). Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 30(1): 153-64 (2014).
 • Çetinkaya, A.,  Özsoy, S.  Gebeliği önleyici yöntem kullanımı için bir model: Gömülü Kuram çalışması. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Kongre Kitabı,  206, Antalya, 27-31 Ekim 2013 (Özet) (Doktora Tezi).
 • Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Yönelik Niteliksel Araştırma Yöntemleri Eğitimi (Yrd. Doç. Dr Elif Kuş Saillard). TC. Zafer Kalkınma Ajansı, 2011 Yılı Teknik Destek Programı, 9-13 Ocak, Manisa. (Katılımcı) (2013).
 • Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi: N Vivo9 Programının Tanıtımı ve Uygulamaları. Anı Eğitim ve Danışmanlık, 2-3 Temmuz, Denizli. (Katılımcı) (2011).
 • Kalitatif Araştırmalar Kursu. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, HASUDER, 18 Ekim, Izmir. (Katılımcı) (2010).
 • İleri istatistiksel Analizler Kursu. Uluslar arası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 21 Ekim, Sivas. (Katılımcı) (2009).
 • Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (Yrd. Doç. Dr Bünyamin Yurdakul). E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu & E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği, 12-14 Şubat, İzmir. (Katılımcı)  (2008).
 • Çok Değişkenli Analizler Kursu. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, 5-7 Nisan, İzmir. (Katılımcı) (2007).

 

*Uzman Hemşire Gülşen ÇALIŞ [ Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Ege Üniversitesi Organ Nakli Ameliyathane Hemşireliği yapmıştır. Sağlık Bakanlığında Halk Sağlığı Hemşiresi olarak çalışmıştır. Ağrı il Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü’nde Eğitim Hemşireliği görevi yapmıştır. 2010 yılında Sağlık Bakanlığındaki görevinden istifa ederek, GATA Haydarpaşa Asker Hastanesinde (İstanbul) çalışmaya başlamıştır.  2012 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Formasyon sertifika programını bitirmiştir. 2013 yılında İstanbul üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji bölümüne başlamış olup 3. Sınıf öğrencisidir. Meslek Öğretmenliği ve GATA Haydarpaşa Asker Hastanesindeki(İstanbul) görevlerine devam etmektedir.

Seçilmiş etkinlikler ve yayınlar:

 • Cabbar, I..Sevgi, M. İlkokul Ve Ortaokul Müdürlerinin Öğretmen Rehberliği Ve Denetimindeki Etkililikleri - Öğretmen Görüşleri., Nitel Araştırma, (Nitel Veri Kodlama ve Yorumlama Danışmanlığı), Uluslararası Katılımlı VI.Eğitim Denetimi Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2014
 • Çalış, G.. Kadınların Evde Doğuma Hazırlık Deneyimleri: Olgubilim çalışması Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi Poster bildiri,2011 (Yüksek Lisans Tezi.)
 • Kalitatif Araştırmalar Kursu. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, HASUDER, 18 Ekim, Izmir. (Katılımcı) (2010).
 • Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kursu (Yrd. Doç. Dr Bünyamin Yurdakul) . E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu & E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği, 12-14 Şubat Izmir. (Katılımcı) (2008).

 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Eğitmen sunumları, grup tartışmaları, sınıf içi uygulamalar.

EĞİTİM DÖKÜMANLARI: Kurs dökümanları kursun başladığı gün katılımcılara verilecektir VERİLECEK BELGE: Katılım belgesi

KİMLER KATILABİLİR: Temel düzeyde araştırma bilgisine sahip hemşireler, ebeler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler.

KONTENJAN: 25

KURSUN YAPILACAĞI YER: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

EĞİTİM ÜCRETİ:   Eğitime katılım bedeli 150 TL (KDV Dahil) olup ödeme doğrudan aşağıdaki banka hesabına havale / EFT ile yapılabilir.

Not: Ödeme sayfası açıklama kısmına kayıt yaptıracağınız kursun adının yazılması gerekmektedir.

Banka İsmi : İş Bankası

Şube Adı / Kodu : Kahramanlar Şubesi/3433

Hesap adı/Numarası : MOTTO ORGANİZASYON YAZILIM LTD. ŞTİ / 3433 0367021

IBAN NO: TR760006400000134330367021

 

KURS PROGRAMI

17 HAZİRAN 2015

8:00-8:50

Kurs kayıt

8:50-9:00

Açılış Konuşması

9:00-10:00

Tanışma ve beklentiler

Temel kavramlarla başlangıç

Nicel ya da nitel düşünme sürecinden,  nicel ya da nitel araştırmacı hemşire olmaya

Nitel araştırmanın doğası

Nitel yaklaşımların kuramsal temelleri

Grup Çalışması I: Araştırma gruplarının oluşturulması ve ön çalışma

10:00-10:30

Çay, kahve arası

10:30-12:15

Araştırma paradigmaları ve hemşirelik bilimi

Hemşirelikte nitel araştırma: 5N1K

Nitel araştırma desenlerine bakış

Araştırma deseni

Araştırma soruları 

Desen seçimi

Örneklem kriterleri ve yöntemleri

Nitel araştırmanın temel aşamaları

12:15-13:30

Öğle yemeği

13:30-15:00

Nitel ve nicel araştırma yaklaşımlarının bütünleştirilmesi

Veri oluşturma teknikleri

Grup çalışması II: Araştırma gruplarının desen seçimi:  Bilimsel araştırma konusu ve probleminin seçimine göre karar

15:00-15:30

Çay, kahve arası

15:30-16:30

Elde ya da bilgisayarda veri çözümleme

Nitel araştırmaların özgün raporlanması ve niteliği (araştırmacının tutumu, araştıran-katılımcı ilişkisi, güvenilirlik ve özgünlük, etik kurallar)

Grup çalışması III: Veri kodlama ve çözümleme uygulaması

16:30-17:00

Kapanış, katılım belgelerinin dağıtımı

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Hamilelik Haftası Hesaplama Kıvırcık saç modelleri Kıvırcık saç modelleri hakkanıda yazılar Protez Saç Dukan Diyeti Göbek eritme Göbek eritme York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.