OMAHA SİSTEMİ TEMEL EĞİTİM KURSU

KURSUN ADI: OMAHA SİSTEMİ TEMEL EĞİTİM KURSU

KURS PROGRAMININ AMACI: Katılımcıların hemşirelik eğitimi, uygulamaları ve araştırmalarında bir dokümantasyon ve bilgi yönetim aracı olarak Omaha Sistemi’ni kullanmada temel düzeyde bilgi ve beceri kazanmasıdır.

KURS PROGRAMININ HEDEFLERİ

Katılımcılar kurs sonunda aşağıdakileri yapabilir olacaktır:

  • Sağlık bakım uygulamalarının dokümantasyonu ve bilgilerin yönetiminde ortak dil kullanmanın yararlarını sıralayabilme,   
  • Omaha Sistemi’nin üç temel bileşenini açıklayabilme: Problem Sınıflama Listesi, Girişim Şeması ve Problem Değerlendirme Ölçeği, Problem Sınıflama Listesi’nde yer alan kavramların nasıl kullanılacağını açıklayabilme,
  • Seçilen problemler için “Girişim Şeması” ve “Hedefler” listesinden en uygun girişimleri seçebilme,
  • Seçilmiş girişimleri/bakım sonuçlarını “Problem Değerlendirme Ölçeği”nin seçeneklerine göre tartışabilme,
  • Omaha Sistemi’ni seçilmiş vaka çalışmasında doğru olarak uygulayabilme,
  • Omaha Sistemi’ne dayalı Nightingale Notları yazılım programının temel özelliklerini tartışabilme,
  • Nightingale Notları yazılım programının hangi amaçlar için kullanılabileceğini açıklayabilme.

KURSUN SÜRESİ: 1 gün (08.00-17.00 arası)

EĞİTİMCİLER VE KISA ÖZGEÇMİŞLERİ:

Prof. Dr. Nursen NAHCİVAN

Nursen Nahcivan, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Aynı üniversitede hemşirelikte lisans, yüksek lisans ve doktora derecesini almıştır. 1999 yılında Doçent, 2006 yılında profesör olmuştur. Ulusal ve uluslar arası bilimsel dergilerde yayınları; ulusal kitap ve kitap bölüm yazarlıkları bulunmaktadır. Çeşitli mesleki dernek ve vakıf kurucu üyeliği; yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği; bilimsel dergilerde yayın kurulu üyeliği bulunmaktadır. Başlıca araştırma alanları; risk belirleme, tarama davranışları, evde bakım, yaşlı sağlığı, Orem’in Öz-Bakım Kuramı, Sağlık İnanç Modeli, Omaha Sistemi ve hemşirelik araştırma metodolojileridir. 1996 yılından bu yana Omaha Sistemi’ni hemşirelik eğitiminde ve araştırmalarında kullanmakta olup, son yıllarda hemşirelik lisans programlarında Omaha Sistemi’nin öğretimine odaklı çalışmaktadır.

Doç. Dr. M. Nihal ESİN

M. Nihal Esin, yüksek lisans ve doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Temel ilgi ve çalışma alanları, iş sağlığı/iş sağlığı hemşireliği,sağlık davranışları/sağlığı geliştirme ve hemşirelikte süreli yayıncılıktır. Dr Esin, Türkiye’de iş sağlığı alanında  ilk hemşirelik derneği olan İş sağlığı hemşireliği derneği’nin kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca ilk iş sağlığı hemşireliği sertifika programında eğitimci olarak yer almıştır. İş sağlığı ve hemşireliği ile ilgili yayınları, kongre bildiri ve panel konuşmaları vardır. Bu alanda özellikle çalışan çocuklar, hemşirelerin çalışma koşulları ve ergonomi ile ilgili yayınları bulunmaktadır. Ayrıca Omaha hemşirelik sınıflama sistemini kullanarak iş sağlığı hemşiresinin uygulamalarının dökümantasyonunun sağlanması amaçlı projesi vardır.Bu konuda yapmış olduğu çalışmalar iş sağlğı hemşireliğinin uygulamadaki öneminin anlaşılmasına katkı sağlamışır. Dr Esin’in sağlığı geliştirme modelini temel alan çalışmaları bulunmaktadır. Doktora tezinde geçerlik ve güvenirliğini yaptığı “sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği”birçok lisansüstü tez ve araştırmada kullanılmıştır. Dr Esin, Türk Tıp Dizini’nde indexlenen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu  Dergisi’nin editör yardımcısıdır.Dr Esin, iş sağlığı hemşireliği uygulamalarının iş verimine etkileri ve çalışan sağlığını geliştirme konularında projeler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Doç. Dr. Selda SEÇGİNLİ

Selda Seçginli, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 2000 yılında mezun olmuş;  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını 2002 yılında, doktora programını 2007 yılında tamamlamıştır. Dr. Seçginli, 2014 yılında Doçent unvanını almıştır. Çalıştığı Anabilim Dalında Omaha Sistemi’ni 2000 yılından itibaren hemşirelik eğitimi, uygulaması ve araştırmaları kapsamında kullanmıştır. Hemşirelik sınıflama sistemleri, hemşirelik bilişimi ve elektronik sağlık kayıt sistemleri ilgi alanları arasında olup, halen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi lisans programında “Hemşirelik Bilişimi” dersinin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek lisans programında “Topluma Dayalı Hemşirelik Bilgi Sistemi” dersinin sorumlu öğretim üyesidir. Dr. Seçginli, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından 1 Ekim 2012- 12 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı” ve 2013 yılında Minnesota Üniversitesi tarafından düzenlenen “Profesyoneller arası Sağlık Bakım Bilişimi-Interprofessional Healthcare Informatics” kursuna katılmıştır. “Omaha System Partnership for Knowledge Discovery and Health Care Quality”  network ağının bilimsel üyesidir.  Halen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yard. Doç. Dr. Gülhan COŞANSU

Gülhan Coşansu,  İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1997 yılında mezun olmuş;  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını 2001 yılında, doktora programını 2009 yılında tamamlamıştır. 1998 yılından beri görev yaptığı Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında hemşirelik uygulamalarının dokümantasyonu ve verilerin bilgisayar ortamında kullanılması için bir model olan Omaha Sistemi’nin ve Omaha Sistemi temelli elektronik kayıt sistemlerinin Türk diline ve kültürüne uyarlanması çalışmalarında yer almıştır. Diğer profesyonel çalışma alanlarının yanı sıra hemşirelik sınıflama sistemleri, hemşirelik bilişimi ve elektronik sağlık kayıtları ilgi alanları arasında olup, ODTÜ Enformatik Enstitüsü tarafından 1 Ekim 2012- 12 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı’nı tamamlamıştır. Omaha hemşirelik sınıflama sistemini kullanarak yaptığı ulusal ve uluslar arası yayınları bulunan Dr. Cosansu halen İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi lisans programında “ Halk sağlığı Hemşireliği” ve “Hemşirelik Bilişimi” derslerinde; İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek lisans programı “Topluma Dayalı Hemşirelik Bilgi Sistemi” dersinde öğretim üyesi olarak sorumluluk almakta;  lisans ve lisansüstü öğrencilere Omaha Sistemi’nin öğretilmesi ile ilgili görevlerini sürdürmektedir.

 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ: Düz anlatım, soru-cevap, demonstrasyon, vaka çalışması

EĞİTİM DÖKÜMANLARI: Omaha Sistemi’ne ilişkin dokümanlar verilecektir.

VERİLECEK BELGE: Katılım belgesi

KİMLER KATILABİLİR: Omaha Sistemi’ni eğitimde, araştırmada ve uygulamada kullanmak isteyen sağlık ve sosyal profesyoneller

KONTENJAN: 20 kişi

KURSUN YAPILACAĞI YER: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Not: Kursiyerlerin, kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ: Eğitime katılım bedeli 150 TL (KDV Dahil) olup ödeme doğrudan aşağıdaki banka hesabına havale / EFT ile yapılabilir.

Banka İsmi: İş Bankası

Şube Adı / Kodu : Kahramanlar Şubesi/3433

Hesap adı/Numarası : MOTTO ORGANİZASYON YAZILIM LTD. ŞTİ / 3433 0367021

IBAN NO: TR760006400000134330367021

 

KURS PROGRAMI

17 HAZİRAN 2015

8:00-8:50

Kurs kayıt

8:50-9:00

Açılış Konuşması

9:00-10:00

Ortak Dil Kullanımı

Omaha Sistemi Kavram ve Bileşenleri:Problem Sınıflama Listesi

10:00-10:30

Çay, kahve arası

10:30-12:15

OS Bileşenleri: Girişim Şeması ve Problem Değerlendirme Ölçeği

Vaka Çalışması-I

12:15-13:30

Öğle yemeği

13:30-15:00

Vaka Çalışması-II

Tartışma

15:00-15:30

Çay, kahve arası

15:30-16:30

Omaha Sistemi bilgisayar yazılım programının kullanılması (Nightingale Notları)

16:30-17:00

Kapanış, katılım belgelerinin dağıtımı

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Hamilelik Haftası Hesaplama Kıvırcık saç modelleri Kıvırcık saç modelleri hakkanıda yazılar Protez Saç Dukan Diyeti Göbek eritme Göbek eritme York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.